Przedmioty pokazane poniżej są do kupienia w naszej galerii. Jesteśmy w stanie przesłać dodatkowe zdjęcia przedmiotu, jak również odpowiemy na wszelkie pytania. Srebra są używane i moga nosić tego ślady. Czasem występują na srebrach inicjały, czy dedykacje. 

Srebra czyścimy na życzenie.

Jesli jest taka wola, możemy wystawić certyfikat autentyczności.

 

 

  Może się zdarzyć, iż przedmioty widoczne na zdjęciu, nie będą już dostępne.

 

 

 

Nr 1

 

Mlecznik srebrny Francja Debain & Flamant , koniec XIX wieku  

 

waga 242 gram

wys. 15 cm.

 

cena 1500 zł 


No.1

Silver creamer France Debain & Flamant , end of XIX century.

weight 242 gram
height 15cm.

Price 1500 PLN 

Nr 2

 

Mlecznik srebrny , Szwecja 1871 rok syg, autora Dahlstrom 

 

 

 

waga 106 gram 

13 cm.

 

cena 900 zł. 

Silver Creamer , Sweden 1871 , author's signature Dahlstrom  

weight 106 gram
height 13cm

Price 900PLN 

Nr 3

 

Cukiernica srebrna Austro - Węgry . Wiedeń pocz. XX wieku

 

waga 501 gram

wys. 9 cm

 

cena 4500 zł.

No 3

Silver sugar - basin Austria-Hungary. Vienna. beginning XX century.
weight 501 gram
height 9 cm
Price 4500PLN

Nr 4

 

Cukierniczka srebra  , sygnowana próbą "84" . Moskwa , 1893 rok 

 

waga 246 gram

wys. 11 cm

 

Cena 2200 zł 

 

Silver sugar bowl, signed an attempt "84". Moscow, 1893 year.
weight 246 gram
height 11cm

Price 2200PLN 

Nr 5

 

Cukiernica srebrna w środku złocona , Rosja "84" początek XX wieku. 

 

Waga 464 gram 

wys. 13cm.

 

Cena 4200 zł. 

Sugar in the midst of gilded silver, Russia "84" beginning of the twentieth century. 
Weight 464 grams
height 13cm. 
Price 4200PLN 

Nr 6

 

Srebrne puzderko , wykładane aksamitem Anglia  1919 rok, Birmingham sygnowana "C , kotwica, lew kroczący , U"

 

wys. 5cm.

 

waga 110 gram 

 

Cena 950 zł 


Silver box, velvet lined England 1919 year, Birmingham signed "C, an anchor, a lion rolling U"

height 5cm
weight 110gram

Price 950PLN 

Nr 7 

 

Cukiernica srebrna Francja 1874 - 1880  sygnowana Minerwą oraz napisem Debain & Flament 

 

 

wys. 15 cm.

waga 360 gram 

 

Cena 2800 zł.

 

 Silver sugar - basin France 1874 - 1880 signed Minerva and the inscription Debain & Flament

 
height 15cm
weight 360gram
Price 2800PLN 

Nr 8

 

Sosjerka srebrna Niemcy początek XX wieku sygnatura "800 ,  Gütig"

 

wys. 12 cm

 

waga 451 gram

 

Cena 2300 zł.

 

Silver sauceboat beginning of the twentieth century Germany signature "800, Gütig"

height 12cm
weight 451gram
Price 2300PLN 

Nr 9 / 1633

 

Podstakańczyk srebrny Rosja próba 84

pocz XX wieku

 

waga 81 gr 

 

Cena 520 zł

 

 

Nr 10 / 1636

łyżeczka srebra próba 800 Niemcy I połowa XX wieku, złocona.

Waga 21 gr

 

Cena 150 zł

 

Nr 11 / 1635

 

Miseczka srebrna próba 800. lata 30 -te XX wieku Niemcy. syg. A.Roesner Dresden

 

waga 77 gr

 

Cena 340 zł

 

Nr 12

 

Dwa dzbanki ,cukiernica oraz mlecznik- srebro sygnowane "trzema gwiazdami wpisanymi w trójkąt , 800" I połowa XX wieku. 

 

wys dzbanka 25 cm   waga : 552  gram

wys. dzbanka 22 cm    waga: 522 gram 

wys. cukiernicy 16cm.   waga 403  gram

wys mlecznika 14 cm    waga 223 gram

 

cena kompletu 5900 zł 

 

      Two jugs , sugar bowl and creamer - silver signed three stars inscribed in a triangle, 800" And half of the twentieth century.

 jug height  25cm    weight 552gram
jug height  22cm    weight 522gram

creamer height 14cm  weight 223gram
sugar bowl 16cm.    weight 403gram 

Nr 13

 

Sześć kieliszków srebrnych do likieru. Próba 916 z gwiazdą . lata 50 -te XX wieku

 

wys. 6,5 cm

waga kompletu 185 gram

 

Cena 350 zł 

SPRZEDANE


Six silver liqueur glasses. Attempt 916 of the star. 50s of the twentieth century

height 6,5cm
set weight 185gram
Price 350PLN 

Nr 14

 

Łyżka wazowa srebro , sygnatura zatarta , jednakże widać coś na kształ złożonych razem kluczy, albo oskardów, dalej chyba cyfry 18.. ?

 

długośc 39 cm

 

waga 205 gram

 

Cena 450zł

 
Silver soup-ladle, signature erased, but you can see something in the shape of the complex along the keys, or pickaxes, then perhaps number 18...

lenght 39cm
weight 205gram
Price 450PLN 

 

Nr 15 / 1637

 

łyżeczka do cukru srebro złocone , próba 84 Rosja pocz. XX wieku

waga 14 gr

Cena 160 zł

 

 

Od lewej

Nr 16

Szczpce do cukru srebro pr 84 , 1908- 1926 Moskwa

waga 39 gram

Cena 350 zł

nr 17

Szczypce do cukru srebro II połowa XIX wieku Wilno 

waga 26 gram

Cena 250 zł

Nr 18

Szczypce do cukru posrebrzane sygnowane AK w koronie Niemcy II połowa XIX wieku

Cena 120 zł 

SPRZEDANE

Nr 19

Szczypce srebro Niemcy około 1981 rok syg. BSF (Bremen Silberfabrik) 800

waga 21 gram

Cena180 zł.

Nr 20

łyżeczka srebrna do cukru Azja , ręczna robota 

waga 22 gram

cena 180 zł

SPRZEDANE


from left to right
No. 16
Silver sugar tongs pr 84, 1908 to 1926 Moscow
weight 39 grams
Price 350PLN
No. 17
Silver sugar tongs second half of the nineteenth century, Vilnius
weight 26 grams
Price 250PLN
No. 18 Silver sugar tongs signed with AK in the crown, Germany second half of the nineteenth century
Price 120PLN
No. 19
Silver tongs Germany around 1981 year, signed BSF (Bremen Silberfabrik) 800
weight 21 grams
Price 180PLN
No. 20
silver teaspoon sugar Asia, handiwork
weight 22 grams
price 180PLN 

 

Nr 21

 

Sześć łyżeczek do kawy, oraz szczypce - srebro G.Butler Sheffield lata 30-te XX wieku

 

waga kompletu 79 gram

 

Cena 700 zł

 The six coffee spoons, and tongs -  Silver G.Butler Sheffield 30th years of the twentieth century

weight of set 79grams
Price 700PLN 

Nr 22

 

Sześc łyżeczek srebro Szwecja 1954 

 

waga całosci 78 gram

 

Cena 450 zł 


Six spoons , silver Sweden 1954

set weight 78grams
Price 450PLN 

Nr 23

 

Cukiernica srebrna sygnowana "Nillson" 830 S , Szwecja 1920 rok

 

waga 297 gram

 

wys. 13 cm

 

Cena 2600 zł

 

Silver sugar basin signed "Nillson" 830 S , Sweden 1920 year 

weight 297grams
height 13cm
Price 2600PLN  

Nr 24

 

Cukiernica srebrna z wkładem kryształowym . Francja  , sygnowana L.Lapar de Beguin  koniec XIX wieku Paryż 

 

waga ze szkłem 681 gram

wys. 12 cm

 

Cena 3200 zł

 

 Silver sugar bowl with the contribution of the crystal. France, signed L.Lapar de Beguin late XIX century Paris

weight with glass 681 gram
height 12cm
Price 3200PLN 

Nr 25

 

Półmisek srebrny sygnowany pr 835 Niemcy - Gebruder Deyhle początek XX wieku

 

waga 455 gram

 

Cena 2500 zł

Silver Platter signed - 835 Germany - Gebruder Deyhle beginning of the XX century 

weight 455grams

Price 2500PLN 

Od góry

Nr 26

Łopatka do ciasta metal , współczesna

 

cena 30 zł 

SPRZEDANE

 

Nr  27

Łopatka do ciasta srebro pr "800" Niemcy , początek XX wieku

waga 96 gram

 

Cena 850 zł

 

Nr 28

 

Łopatka do ciasta srebro Związek Radziecki pr 875,

waga 61 gram 

 

Cena 250 zł

 

from the top
No. 26
Dough blade metal, contemporary  
Price 30PLN

SOLD
No. 27
Dough blade silver pr "800" Germany, the beginning of the XX century weight 96 grams 
Price 850PLN

No. 28
 Dough blade silver pr Soviet Union 875,
weight 61 grams 
Price 250PLN 

Nr 29

 

Pojemnik srebrny , Włochy - Avelino pr 800  lata 30 - te XX wieku

 

waga 35 gram 

 

Cena 550 zł 

Silver container, Italy - Avelino 800 , 30 years - the twentieth century

weight 35grams
Price 550PLN 

nr 30

 

Pojemnik na perfumy srebro . 1899 -1908 Rosja pr "84"

 

waga 111 gram 

wys. 10 cm

 

Cena 700 zł


Silver perfume container. 1899 -1908 Russia "84" 

weight 111grams
height 10cm
Price 700PLN 

Nr 31 / 1638

łyżeczka sr 84 datowana 1873 Rosja

waga 22 gr

Cena 150 zł

 

 

Nr 32 

 

Kabaret  srebro, wypełnienie ceramika. Francja początek XX wieku

 

waga bez wkładów ceramicznych 97 gram

 

Cena 750 zł

Cabaret silver, ceramic filling. Beginning of the twentieth century France

weight without ceramic filing 97 grams
Price 750PLN 

Nr 33

 

Solniczka w kształcie rondelka , srebro pr 800 , nieczytelne sygnatury

 

waga 13 gram

 

Cena 150 zł

Salt cellar in pan shape , silver 800 , illegible signatures

weight 13 grams
Price 150PLN 

Nr 34

 

Srebre łyżeczki z emalią Hans Jorgen Hansen - Dania okres międzywojenny

 

waga 64 gram

 

Cena 1500zł

Silver spoon  with enamel Hans Jorgen Hansen - Denmark - interwar period. 

weight 64 grams
Price 1500PLN 

 

 

SPRZEDANE

Nr 35

 

Taca srebrna  Włochy 1944 -1968 Arezzo. 

 

Średnica 37 cm

 

Waga 903 gram

 

Cena 3200 zł.

No. 35

Silver Tray, Italy 1944-1968 Arezzo.  

diameter 37cm
weight 903 grams
Price 3200PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 36

Taca srebrna, Niemcy pr 800 znak złotnika Koch i Bergfeld około 1920 roku. Detalista G. Metzel, Halberstadt

 

średnica 25 cm

 

waga 344 gram 

 

Cena 1200 zł. 

Silver tray, Germany,sample of silver- 800 mark goldsmith Koch and Bergfeld about 1920. Retailer G. Metzel, Halberstadt

diameter 25cm
weight 344grams
Price 1200PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 37

 

Pucharki srebrne pr 800 Niemcy, początek XX wieku 

 

wys. 8 cm.

 

waga pary 400 gram

 

Cena kompletu 1800 zł

Silver cups - silver mark 800- Germany , beginning of XX century.

height 8cm
weight of both 400 grams
Price of both 1800PLN 

Nr 38

 

Misa srebrna na owoce. pr. 830 BWKS(Bremer Werkstatten Kunstgewerbliche Silberarbeiten) 1920 rok Niemcy 

wys. 14 cm 

 

waga 834 gram

 

Cena 3600 zł

Silver bowl for fruit. silver mark 830, BWKS (Bremer Werkstätten Kunstgewerbliche Silberarbeiten) 1920 years Germany 

height 14cm
weight 834grams
Price 3600PLN 

Nr 39

 

Solniczka srebrna. sygnowana USA - The Stone Sterling Silver Co. 1896-1903

 

waga 13 gram

 

Cena 180 zł

No 39

Silver salt cellar. Signed USA-The Stone Sterling Silver Co. 1896-1903

weight 13 grams
Price 180PLN 

Nr 40

 

Solniczka srebrna. Anglia - Birmingham . Walker & Hall 1861 rok

 

waga 30 gram

 

cena 350 zł 

Silver salt cellar. England - Birmingham. Walker & Hall 1861 years

weight 30grams
Price 350PLN 

Nr 41

 

Solniczka z łyżeczką srebro. Mexico City Jose Marmolejos pr. 925 , lata 70- te XX wieku

 

waga 74 gram

 

 

Cena 650 zł

Silver salt cellar with spoon. Mexico City Jose Marmolejos silver mark 925, the 70 - the twentieth century 

weight 74 grams
Price 650PLN 

nr 42

 

Komplet do przypraw. Srebro pr "13 łutów" rok 1844r Austro - Węgry

 

waga kompletu 156 gram

 

 

Cena 2400 zł 

No 42

Set for spices. Silver mark "13 lotig" the year 1844 Austria - Hungary

 

Nr 43

 

Cukiernica srebrna Francja koniec XIX wieku 

 

wygrawerowany napis 1 janvier 1900 

 

waga 193 gramy

 

Cena 950 zł


Silver sugar bowl end of the nineteenth century France engraved inscription 1 janvier 1900

weight 193 grams
Price 950 PLN 

Nr 44

 

Buteleczka z emalią srebrna pr 925 Włochy - Firenze  II poł XX wieku 

 

waga 131 gram

 

Cena 940 zł

Bottle with enameled silver. Silver mark  925 Italy - Firenze second half of the twentieth century 

Nr 45

 

Ażurowy pojemnik srebrny Oman pr 925 II poł. XX wieku

 

waga 250 gram

 

Cena 2200 zł 

Oman silver openwork container, silver mark 925 second half of twentieth century 

weight 250 grams
Price 2200PLN 

Nr 46

 

Pudełko srebrne wykładane drewnem , spód metal. Pr. Anglia - Birmingham 1908 rok 

 

waga samego srebra 108 gram 

 

Cena 450 zł 

 

 Silver box lined with wood, metal bottom. Pr. England - Birmingham 1908 year.

The same weight of silver 108 grams
Price 450PLN 

Nr 47 

 

Cukernica srebrna pr 800 Włochy - Arezzo , Lavopado a Mano 1944 - 1968 

 

wys 14 cm

 

waga 245 gram

 

Cena 1450 zł

Silver sugar basin , silver mark 800. Italy- Arezzo, Lavopado a Mano 1944-1968

height 14
weight 245 grams
Pice 1450PLN 

Nr 48

 

Puchar posrebrzany   Dania 1916rok

 

wys. 22 cm

 

waga 236 gram 

 

Cena 1400 zł

Plated silver cup , Denmark 1916 year.

height 22cm
weight 236 grams
Price 1400PLN 

Nr 49

 

Cukiernica srebrna pr 800 , Włochy połowa XX wieku

 

wys. 11 cm

 

waga 168 gram

 

Cena 1280 zł

No 49

Silver sugar basin , silver mark 800, Italy  half of XX century 

height 11cm
weight 168 grams
Price 1280PLN 

Nr 50

 

Komplet srebrny do kawy i herbaty.  Pr 800 Niemcy lata 30-te XX wieku 

 

waga całości 1500 gram

 

Cena 7500 zł 

 Silver set for coffee and tea. Silver mark 800 Germany 30th years of the twentieth century.

total weight 1500 grams
Price 7500PLN 

Nr 51

 

Cukiernica i mlecznik srebro Niemcy pr 800 , początek XX wieku

 

wys cukiernicy 11cm

 

waga kompletu 305 gram

 

cena 800 zł

Silver sugar basin and silver creamer , German - silver mark 800, the beginning of the twentieth century

height of sugar basin 11cm
weight of both 305grams
Price 800 PLN 

SPRZEDANE

Nr 52

 

pojemnik na proszki , srebro Szwecja 1858 

 

waga 40 gram 

 

Cena 750 zł 

container for powders, silver Sweden 1858

weight 40 grams
Price 750 PLN 

Nr 53

 

Srebrna tabakiera. Brak sygnatur prawdpodobnie Rosja II połowa XIX wieku

 

waga 88 gram 

 

cena 680 zł

Silver snuff box. No signature ,is likely Russia the second half of the nineteenth century 

weight 88 grams
Price 680PLN 

Nr 54

 

Srebrny wizytownik brak próby  wygrawerowane wewnątrz literki GA

okres międzywojenny

 

waga 88 gram

 

cena 350 zł

Silver card holders no mark engraved inside the letters GA interwar period 

weight 88 grams
Price 350PLN 

Nr 55

 

Srebrna emaliowana papaierośnica pr 2, Austro Węgry - Wiedeń  1872 - 1922

 

 

waga 174 gram

 

cena 1400 zł

 

SPRZEDANE

Silver enamel cigarette case silver mark 2, Austro Hungary - Vienna 1872-1922 

weight 174 grams
Price 1400PLN 

Nr 56

 

Półmisek srebrny pr 835 Niemcy I poł. XX wieku

 

waga 222 gram

 

Cena 950zł

Silver platter- silver mark 835 Germany in the first half the twentieth century 

weight 222 grams
Price 950PLN 

Nr 57

 

taca srebrna pr. 800 Niemcy - Otto Wolter lata 60 - te XX wieku 

na spodzie mocno grawerowana ( podziękowania za 10 lecie pracy ) 

 

waga 329 gram

 

cena 600 zł 

Silver tray. Silver mark 800 Germany - Otto Wolter- 60 years - the twentieth century firmly etched on the bottom (thanks for 10 years of work) 

weight 329 grams
Price 1500PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 58

 

Cukiernica srebrna  próba 925 sterling  połowa XX wieku

 

wys. 14 cm

 

waga 422  gram

 

Cena 3300 zł

Silver sugar basin , silver mark 925 sterling,  half of the twentieth century 

height 14cm
weight 422 grams
Price 3300PLN 

Nr 59

 

Cukiernica srebrna pr. 800 Niemcy - Hugo Sandig -  Breslau / Legnitz

lata 30 -te XX wieku

 

wys. 12 cm

 

waga 354 gram

 

Cena 2500 zł

SPRZEDANY


Silver sugar bowl. Silver mark 800 Germany - Hugo Sandig - Breslau / Legnitz 30th years of the twentieth century

height 12cm
weight 354 grams
Price 2500PLN 

Nr 60

 

Cukiernica srebrna Rosja pr. 84  Moskwa 1892 rok

 

wys 10 cm

 

waga 470 gram

 

Cena 4500 zł

 Silver sugar bowl Russia . Silver Mark 84, Moscow 1892 year

height 10cm
weight 470grams
Price 4500PLN 

Nr 61

 

Cukiernica srebrna. Francoise Diosne , Paryż połowa XIX wieku

 

wys. 17 cm.

 

440 gram

 

Cena 4800 zł

Silver sugar bowl. Francoise 
Diosne , Paris, half of the nineteenth century

 height 17cm
weight 440 grams
Price 4800PLN 

 

Nr 62

 

Cukiernica srebrna , Grawerunek - litery i symbole żydowskie . Sygnatury zatarte  Fromm... ?

 

waga 461 gram

 

Cena 3400 zł

Sugar Silver, engraving - the letters and Jewish symbols. obliterated signatures -Fromm ... ?

 
weight 461 grams
Price 3400PLN 

Nr 63

 

Sześc srebrnych talerzyków / podstawek o średnicy 6,5 cm Polska próba "3" Warszawa

 

waga 158 gram

 

Cena 500 zł

Six silver plates / coasters with a diameter of 6.5 cm Poland silver mark :"3", Warsaw

weight 158 grams
Price 500PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 64

 

Cukiernica srebrna Próba 13 łutów , Austro - Węgry 1826 rok

waga 395 gram

wysokość 11 cm

Cena 2500zł

Silver sugar basin , silver mark 13 lotig , Austria-Hungary 1826 year

weight 395grams
height 11cm
Price 2500PLN   SPRZEDANE

Nr 65

 

Półmisek srebrny pr 800 Niemcy E.L. Vietor 1890-1910

 

dł półmiska 50 cm

 

waga 1132 gram

 

Cena 3900 zł

Silver platter - silver mark 800 Germany E.L. Vietor 1890-1910
 
PLatter lenght 50cm
weight 1132 grams
Price 3900PLN 

Nr 66

 

Łyżeczki do herbaty srebrne pr. 84 Warszawa  1866 rok W. Luther

 

sztuk 8

waga całosci 180 gram

 

cena 1200 zł

Silver spoon for tea , silver mark 84 Warsaw 1866 year W.Luther

Amount of set - 8

Weight of all - 180 grams
Price 1200PLN

Nr 67

 

Cukiernica srebrna Niemcy pr. 835

wys 10 cm

 

waga 283 gram

 

cena 3800 zł

SPRZEDANE


Silver sugar basin , Germany , silver mark 835

Height 10cm
Weight 283 grams
Price 3800PLN

Nr 68

 

Sosjerka - srebro  Anglia Londyn 1913 " Goldsmiths & Silversmiths Co"

 

waga 643 gram

 

wys 17 cm

 

Cena 4500 zł

Silver sauceboat , England London 1913 "Goldsmiths & Silvermiths Co"
weight 643 grams
height 17cm
Price 4500PLN

Nr 69

 

Ażurowy korpus  ( brak szkła) pr. 830 S Oslo Norwegia  I poł XX wieku

 

wys10 cm

waga 107 gram

 

cena 1200 zł

(without glass) silver mark 830 S Oslo Norway, The first half of the twentieth century

height 10cm
weight 107 grams
Price 1200PLN

Nr 70

 

srebrny korpus (brak szkła) Anglia Birmingham ESB - E.S.Barnsley & Co 1913 rok

 

wys 5 cm

waga32 gram

Cena 400 zł

Nr 71

 

Patera srebrna 800 Niemcy - Korner & Proll Berlin początek XX wieku

 

wys 7 cm

 

Waga 566 gram

 

Cena 2800 zł

Silver Pater , silver mark 800 , Germany - Korner & Proll Berlin początek XX wieku.

height 7cm
weight 566grams
Price 2800PLN

Nr 72

 

Wielka srebrna miska pr 800 Niemcy . lata 20 te - 30 te XX wieku

 

wys 10 cm

 

waga  736 gram

 

cena 3800 zł

 

 

 

Nr 73

 

Srebrny pucharek pr 800 Niemcy , H. Meyen & Co pocz. XX wieku

na pucharku napis "za badania nad krwią 1922"

 

wys. 13 cm

 

waga 70 gr.

 

Cena 250 zł

Nr 74

 

Mlecznik srebro pr. 800 Herman Behrnd - Drezno przełom XIX / XX wieku

 

wys. 12 cm

waga 227 gr

 

Cena 1200 zł

Nr 75

 

Czajniczek srebrny Francja przełom XIX / XX wieku

 

wys15 cm

 

waga 370 gr

 

Cena 1800 zł

Nr 76

 

Mlecznik srebrny pr 800, Szwajcaria - Jezler  , połowa XX wieku

 

wys. 8 cm

 

waga 162 gram

 

Cena 350 zł

 

SPRZEDANE

Nr 77

 

Dzbanek srebrny próby 800 . lata 30 -te XX wiekuNiemcy

 

wys. 24 cm

waga  318 gr.

 

cena 2200 zł

 

 

Nr 78

 

Mlecznik srebrny próba 800 , Niemcy - Knewitz przełom XIX / XX wiek

 

wys. 12 cm

waga 246 gram

 

Cena 1200 zł

Nr 79

 

Mlecznik srebrny Szwecja rok 1853 .

 

wys. 12 cm

 

waga 136 gr.

 

Cena 950 zł

Nr 80

 

Mlecznik srebrny pr 830 , Niemcy - Arthur Mohrle ? I poł XX wieku

 

wys. 8 cm

 

waga 75 gr.

 

Cena 350 zł

 

SPRZEDANE

Nr 81

 

Kieliszek srebrny Rosja . Pr. 84.  Początek XX wieku

 

wys. 4 cm

waga 23 gr.

 

Cena 150 zł

Nr 82

 

Kieliszek srebrny pr 875 Związek Radziecki połowa XX wieku

 

wys 5 cm

 

waga 33 gr

 

Cena 150 zł

Nr 83

 

Kieliszek srebrny pr. 875 Związek Radziecki

poł. XX wieku

 

wys 5 cm

waga 33 gr

 

Cena 150 zł

Nr 84

 

Puchar częściowo srebrny a częściowo posrebrzany . Francja przełom XIX / XX wieku

Prezent komunijny

 

wys. 22 cm

 

cena 500 zł


SPRZEDANY

Nr 85

 

Kieliszki srebrne sztuk 6 . Pr. 3 Polska - Kraków. Okres międzywojenny.

 

wys. 3 cm

waga całości 43 gr

 

Cena 260 zł

 

 

Nr 86

 

Kieliszek srebrny . ZSRR pr. 875 poł. XX wieku

 

wys. 7 cm

 

waga 40 gr

 

Cena 120 zł

 

SPRZEDANE

Nr 87

 

Podstakańczyk , srebro pr 84 Moskwa , przebite , w okresie międzywojnia, na Polską próbę "2"

początek XX wieku

 

wys 4 cm

waga 75 gr

 

Cena 350 zł

SPRZEDANY

Nr 88

 

Kieliszek srebrny Niemcy pr 800, pocz XX wieku

 

wys 8 cm

 

waga 74 gr

 

Cena 200 zł

SPRZEDANE

Nr 89

 

Pucharek srebrny pr. 875 ZSRR. poł. XX wieku

wys. 12 cm

waga 66 gr

 

Cena 190 zł

 

SPRZEDANE

Nr 90

 

Serwetnik srebrny. pr. 84 , przebita później na 875 . Pocz. XX wieku Rosja

 

średnica 4,2 cm

 

waga 24 gr

 

Cena 120 zł

Nr 91

 

Srebrny serwetnik. Cyrylicą napisane Natalia. pr. 875 poł. XX wieku ZSRR

 

waga 18 gr

 

Cena 120 zł

Nr 92

 

Serwetnik srebrny pr. 800, koniec XIX wieku Niemcy

 

waga 16 gr

 

Cena 200 zł

 

 

Nr 93

 

Srebrny serwetnik pr. 879 ZSRR , lata 70 -te XX wieku

 

waga 24 gr

 

Cena 120 zł

Nr 94

 

Talerz srebrny sygnowany pr 800 ? początek XX wieku

 

waga 311 gram

 

Cena 1600 zł

Nr 95

 

Ryba wykonana ze srebra Zwickau - Niemcy XVIII wiek , inicjały wykonawcy MG przedzielone rybą.

 

dł 12 cm

waga 36 gr.

 

Cena 2700 zł

Nr 96

 

Puchar srebrny ze złoconym kielichem , oraz napisami na nim w języku hebrajskim.  Stopka pucharka sygnowana próbą austryjacką Wiedeń 1840 rok

kielich sygnowany próbą warszawską 84 Werner i Spółka II połowa XIX wieku

 

wys. 16 cm

waga 207 gr

 

Cena 3900 zł

Nr 97

 

Puchar srebrny , a napisami w języku hebrajskim. Syg. M.Stumph Gdańsk około 1850 roku

 

wys. 18 cm

waga 201 gr

 

Cena 2400 zł

Nr 98

 

Kubek srebrny ( 2 sztuki), z repusowanymi motywami roślinnymi

syg. Rosja 1836 rok  St. Petersburg .

 

wys. 9,5 cm

waga 99 gr/ szt

 

cena 800 zł

 

Nr 99

 

Sześć kieliszków srebrnych do likieru. W środku złocone . Próba - Rosja ok 1906 roku

waga całości : 138 gram

 

Cena 660 zł

SPRZEDANE

Nr 100 / 1571

 

Dzbanek i cukiernica - srebro 875. Rosja pocz. XX wieku

waga 570 gr

 

Cena 3100 zł

Nr 101/ 1572

 

Patera srebrna pr. 800 Niemcy Poznań  pocz . XX wieku

waga 322 gr , wys 10 cm

 

Cena 1800 zł

Nr 102 / 1573

 

karafka na płynne przyprawy, wykończony srebrem Niemcy pr 800 I poł XX wieku

wys. 20 cm

 

Cena 320 zł

Nr 103 / 1574

 

Mlecznik srebrny sygnowany 12 , tłoczony . II poł XIX wieku

wys. 14 cm  waga 140 gr

 

Cena 730zł

Nr 104 / 1575

 

Kubek Rosja srbrny pr 84 . przełom XIX / XX wiek

 

waga 48 gr

 

Cena 290 zł

Nr 105 / 1576

 

Solniczka Rosja srebro próby 84 , waga 27 gr

 

Cena 250 zł

Nr 106 / 1577

 

Solniczka sr. 84 pocz XX wieku Rosja

waga 49 gr

 

Cena 300 zł

Nr 107 / 1578

 

Solniczka Rosja, srebro ppróby 84

 

waga 24 gr

Cena 250 zł

Nr 108 / 1579

 

Nożyki do owoców , srebro pr 84. waga 209 gram

Cena 1000 zł

Nr 109 / 1580

 

łyżka srebrna pr. 800 pozłacana

 

waga 38 gr

Cena 190 zł

Nr 110 /1581

 

pucharek sr. Rosja , próba 84 przełom XIX / XX wiek

wys. 10 cm

 

waga 63 gr

Cena 220 zł

 

SPRZEDANE

Nr 111 / 1582

 

Cukiernica srebro 84 Rosja , pocz XX wieku waga 122 gr

 

Cena 800 zł

Nr 112 / 1583

 

Pojemnik srebrny na herbatę

Anglia , dystrybucja Werner Berlin

waga 196 gr

cena 800 zł

Nr 113 / 1584

 

Podstawka pod kieliszek, srebro próba 84

pocz. XX wieku

waga 45 gr

Cena 135 zł

Nr 114 / 1585

 

łyzka z sitkiem , srebro Rosja 1891 rok, próba 84. waga 46 gr

 

Cena 450 zł

Nr 115 / 1586

 

łyżka bigosówka , srebro Austro Węgry - Wiedeń 1887 rok , waga 114 gram

 

Cena 570 zł

 

SPRZEDANE

Nr 116 / 1587

 

 

łyżka do sosów / zupy, srebro pr. 800 początek XX wieku waga 258 gram

 

Cena 740 zł

Nr 117 / 1588

 

Pudełko srebrne z drewnianym wkładem .

Srebro próby 3 okres międzywojenny . waga 166 gr

Cena 450 zł

Nr 118 / 1589

 

łyżeczka do cukru . Srebro pr. 84 przełom XIX /XX wiek

waga 19 gr

Cena 170 zł

Nr 119 / 1590

 

Komplet srebrny do wódki . Próba 84 przełom XIX / XX wieku Rosja

waga 571 gram

 

Cena 3300 zł

 

SPRZEDANE

Nr 120 / 1616

 

Kieliszek srebrny Rosja próba 84 , przełom XIX /XX wiek

waga 22 gr

 

Cena 190 zł

Nr 121/1617

 

Kieliszek srebrny Rosja próba 84

, przełom XIX / XX wiek

waga 30 gr

 

Cena 190 zł

Nr 122/1618

 

Kieliszek srebrny Rosja próba 84, przełom XIX / XX wiek

waga 27 gr

 

Cena 190 zł

Nr 123/1619

 

Kieliszek sr . próba 84 Rosja pocz. XX wieku

 

waga 21 gr

 

Cena 170 zł

Nr 124/1620

 

Kieliszek srebrny próba 84 typ jajkowy , Rosja pocz XX wieku

waga 29 gr

 

Cena 190 zł

Nr 125/1621

 

Kieliszek srebrny próba 800 Niemcy , pocz XX wieku

typ jajkowy

 

waga 26 gr

 

Cena 180 zł

Nr 126/1622

 

Kieliszek srebrny próba 84 Rosja

pocz. XX wieku

 

waga 30 gr.

Cena 190 zł

Nr 127/1623

 

Kubek srebrny próba Austro Węgry połowa XIX wieku

waga 59 gr

 

Cena 300 zł

Nr 128/1624

 

Wazonik srebrny próba 835 Niemcy lata 50 - te XX wieku

waga 34 gr

Cena 220 zł

Nr 129/ 1625

 

Wazonik srebrny próba 3 Polska lata 50 - te XX wieku

 

waga 86 gr

 

Cena 280 zł

Nr 130/1626

 

Pucharek srebrny próby 3 . Polska okres międzywojenny XX wieku .

 

waga 70 gr

 

Cena 390 zł

SPRZEDANY

Nr 131/1627

 

Kubek srebrny próba 84 , Rosja przełom XIX / XX wieku

waga 67 gr

 

Cena 300 zł

Nr 132/1628

 

Pucharek srebrny próba Francja lata 30 -te XX wieku

 

waga 75 gr

Cena 390 zł

SPRZEDANY

Nr 133/1629

 

Pucharek srebrny próba 3 Polska  lata 30 -te XX wieku

 

waga 78 gr

 

Cena 390 zł

SPRZEDANY

Nr 134 / 1630

 

Dzbanuszek do Chanuki srebro, próba 84 datowany 1873 Rosja

waga 21 gr

 

Cena 220 zł

Nr 135 / 1631

 

Tacka na drobiazgi , srebro 800 , początek XX wieku

waga 51 gr

 

Cena 350 zł

nr 136 / 1632

 

Ażurowa miseczka na drobiazgi srebro próba 800 . Początek XX wieku Niemcy

 

waga 77 gr

 

Cena 340 zł

Nr 137 / 1634

 

Srebrny podstakańczyk próba 84 pocz. XX wieku Rosja

 

waga 104 gr

 

Cena 520 zł

Nr 138 / 1639

Łyżeczka srebrna próba 84 Rosja pocz XX wieku

waga 13 gr

 

Cena 100 zł

SPRZEDANY

Nr 139 / 1640

łyżeczka srebrna 84 Rosja datowana 1893 Moskwa

waga 23 gr

Cena 150 zł

SPRZEDANY

Nr 140 / 1641

 

łyżeczka srebrna "3" lata 5- -te XX wieku Polska

waga 34 gr

Cena 150 zł

Nr 141 / 1642

łyżeczka srebrna 84Moskwa 1879

waga 20 gr

 

Cena 150 zł

SPRZEDANY

Nr 141 / 1643

Łyżeczka srebrna złocona Austro Węgry Wiedeń pocz XX wieku

waga 34 gr

Cena 170 zł

SPRZEDANY

Nr 142 / 1644

 

łyżeczka do cukru srebro pr. 3 lata 30 te XX wieku

waga 37 gr

Cena 200 zł

SPRZEDANY

 

Nr 143 / 1645

Łyżeczka srebrna złocona z monogramem.

 

Cena 170 zł

SPRZEDANY