Przedmioty pokazane poniżej są do kupienia w naszej galerii. Jesteśmy w stanie przesłać dodatkowe zdjęcia przedmiotu, jak również odpowiemy na wszelkie pytania.  Czasem występują na rzeźbach inicjały, czy dedykacje. 

 

Jesli jest taka wola, możemy wystawić certyfikat autentyczności.

 

Może się zdarzyć, iż przedmioty widoczne na zdjęciu, nie będą już dostępne.

Nr 1

 

Brąz , brak sygnatur

 

wys. 27 cm 

dł. 36 cm

 

Cena 1500 zł


Bronze , without signature

height 27cm
lenght 36cm

Price 1500PLN 

 

Nr 2

 

Rzeźba Tadeusz Kościuszko , brąz, z tyłu napis "Inż. B.Rumińskiemu Pełnomocnikowi Rządu Rzeczpospolitej Polskiej pracownicy Auto-Tranposrtu w Pruszkowie 11.5.1945r" 

 

brak sygnatur autora okres międzywojenny XX wieku

 

wys. 50 cm

 

Cena 8000 zł

 
 Thaddeus Kosciuszko sculpture, bronze, inscription on the back says : "Enginner B.Rumiński Government Plenipotentiary of the Republic of Polish- workers in the Auto-Tranposrt Pruszkow 11.5.1945r"

 
 no author signature of the twentieth century interwar period

height 50cm

Price 8000 PLN 

Nr 3

 

Lenin , cynkal.  sygnowany cyrylicą "N. Tiepłow 1977"

 

wys. 31 cm

 

Cena 750 zł 

Lenin, cynkal. signed in Cyrillic 'N. Teplov 1977 "

Height 31cm

Price 750PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 4

 

Beria , mosiądz , okres powojenny brak sygnatur 

 

 

wys. 18 cm

 

Cena 600 zł


Beria, brass, post-war period no signature

height 18cm

Price 600PLN 

Nr 5

 

Stalin, mosiądz , okres powojenny . z tyłu napis cyrylica "Stalin" 

 

wys 18cm

 

Cena 650 zł

Stalin, brass, post-war period. Cyrillic inscription on the back of "Stalin"

height 18cm

Price 650PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 6

 

rzeźba sakralna , drewno , początek XX wieku 

 

 

wys. 40 cm

 

Cena 1100 zł


sacred sculpture, wood, beginning of the twentieth century 

height 40cm
Price 1100 PLN 

Nr 7

 

Stojący Napoleon, brak sygnatur , podstawa kamień

 

wys. 19 cm.

 

Cena 350zł

Napoleon standing, lack of signatures, base stone

height 19cm
Price 350PLN 

SPRZEDANE

Nr 8

 

Brąz - Chopin , podstawa marmurowa. 

 

wys. 16 cm.

 

Cena 680 zł

Bronze - Chopin , marble base.

height 16cm
Price 680PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 9

 

Pies myśliwski , metal . brak sygnatur . Początek XX wieku

 

 

wys 10 cm

 

Cena 880 zł

Hunting dog, metal , lack of signatures. beginning XX century.

height 10cm
Price 880 zł

 

Nr 10

 

Stalin brąz , brak sygnatur lata 40-50 - te XX wieku

 

wys. 10 cm

 

Cena 250 zł

Bronze Stalin, lack of signatures , 40-50 years - the twentieth century

height 10cm

Price 250 PLN 

SPRZEDANE

Nr 11

 

Mao Tze Tung 

 

wys . 13 cm.

 

Cena 650 zł


Mao Tse Tung

height 13cm
Price 650PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 12

 

lampa elektryczna okres międzywojenny .

 

wys. 70 cm

 

Cena 1500 zł

Electric light the interwar period

height 70cm
Price 1500PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 13

 

lampa elektryczna z przerobionego kandelabra posrebrzanego firmy Henneberg Warszawa

 

 

wys. 65 cm

 

Cena 1200 zł

Electric lamp from converted candelabrum silvered Henneberg's company Warsaw 

height 65cm
Price 120PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 14

 

Lampa stojąca pokojowa lata 30-te XX wieku .

 

wys.136 cm

 

Cena   1800 zł

Room Floor Lamp years 30th XX century

height 136cm

Price 1800PLN 

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 15

 

Lenin - brak widocznych sygnatur

żeliwo i brąz

wys. 22 cm

 

Cena 1200 zł

Lenin - no visible signature cast iron and bronze

height 22cm
Price 1200PLN 

 

SPRZEDANE

Nr 16

 

Alabastrowa lampka nocna , okres międzywojenny

 

wys 42 cm

 

Cena 300 zł


Alabaster lamp, the interwar period

height 42cm

Price 300PLN 

Nr 17

 

Albastrowa lampka pokojowa . I poł. XX wieku

 

wys. 30 cm.

 

Cena 450 zł

Nr 18

 

rzeźba kowala , podstawa drewniana na niej napis "Forgeron" , brak sygnatur autora . Mosiądz

 

wys. 62 cm

 

Cena 2200 zł

 

 

Nr 19

 

Lampa naftowa syg. Carl Holy Berlin

przełom XIX / XX wieku

 

 

Cena 330 zł

SPRZEDANE

Nr 20 / 1537


Marmurowe popiersie kobiety , sygnatura S & Co ,

prawdopodobnie Anglia , okres międzywojenny


wys. 23 cm


Cena 960 zł

Nr 21 / 1536

 

Cynkal, posąg Majakowskiego lata 50 -te XX wieku Związek Radziecki brak sygnatur 

 

wys. 30 cm

 

Cena 420 zł

 

SPRZEDANE

Nr 22 / 1502

 

Popiersie Napoleona - brąz , podstawa marmur . brak sygnatur .

 

wys. 13 cm

Cena 390 zł

 

SPRZEDANE

Nr 23/1545

 

Figurka boksera - brąz.   Podstawa marmurowa ,

okres międzywojenny XX wieku

całość wysokość : 27 cm

Cena 850 zł

 

SPRZEDANE