Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. Galeria AKON umiejscowiona Rynek Starego Miasta 1/3 Warszawa 02-274
 2. tel 226352080  aganow@wp.pl  NIP 521 - 305 -64-12
 3. Zamówienia na produkty sprzedawane przez sklep można składać za pośrednictwem strony WWW lub telefonicznie pod numer telefonu +48 22 6352080
 4. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok
 5. Klient ma możliwość dokonania wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT.

§ 2 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym przy danym produkcie wyrażone są w walucie polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Koszty dostawy zakupionego w sklepie towarów uzależnione są od formy wyboru sposobu dostawy towaru do klienta. Oraz kraju dostawy.
 3. Istnieją trzy formy płatności za zakupiony towar:
  a) - Przedpłata na konto,
  b) - Wysyłka za tzw. pobraniem pocztowym, z płatnością przy odbiorze,
  c) – płatność online lub kartą kredytową.

§ 3 Warunki dostawy towaru

 1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sklepu sposobu dostawy zamówionego towaru, oraz kraju dostawy.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres mail aganow@wp.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 02-274 Warszawa , Rynek Starego Miasta 1/3 Galeria AKON
 3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie został uszkodzony, czy zmieniony przez kupującego.
 5. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 6. Jeżeli zakupiony w sklepie towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania wraz z opisem wady, żądaniem wymiany towaru, lub w przypadku jego braku, zwrotem pieniędzy na podany w reklamacji numer rachunku bankowego.
 7. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży następuje w ciągu 21 dni od daty zwrotu towaru wyłącznie na podane w reklamacji konto bankowe. 
 8. Sklep w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu w formie „za pobraniem”.
§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.