Wszystkie przedmioty pokazane poniżej, nie stanowią oferty handlowej, a są jedynie przewodnikiem po kordzikach III Rzeszy. 

I nie są w posiadaniu Galerii.