Przedmioty pokazane poniżej są do kupienia w naszej galerii. Jesteśmy w stanie przesłać dodatkowe zdjęcia przedmiotu, jak również odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Jeśli jest taka wola, możemy wystawić certyfikat autentyczności.

 

Może się zdarzyć, iż przedmioty widoczne na zdjęciu, nie będą już dostępne.

Nr 1

 

Matka Boska Bogolubska , koniec XIX wieku Rosja . 

wym.

Cena 

 

 

sprzedane 

 

 

Nr 2 / 227

 

Ikona z przedstawieniem Madonny Kazańskiej oraz czterech nieczytelnych świętych , deska . II poł XIX wieku

 

wym.  15x 18 cm

 

tempera jajowa 

 

Cena 1400zł

 

 

Nr 3 /1684

 

Święty Wasilij  koniec XIX wieku , Rosja.  olej , podobrazie drewniane 

 

wym. 18cm x 22 cm

 

Cena 770 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 4

 

Matka Boska na naukach u biskupa Zacharego , druga połowa XIX wieku. 

 

wym. 17,5x22cm

 

Cena 790zł

SPRZEDANA

 

 

Nr 5 / 226

 

Chrystus Wszechmocny , ikona malowana na drewnie . Koszulka mosiężna z resztkami srebrzeń. Pocz. XX wieku

 

wym. 14 cm x 18 cm

 

Cena 865 zł

SPRZEDANE

 

Nr 6 / 182

 

Pokrow przełom XIX / XX wiek Rosja . Typ przedstawienia Matki Boskiej jako orędowniczki, pośredniczki i opiekunki ludzkości nosi nazwę Pokrow.  Po Jej lewej stronie: Zosima, Sawatiusz, Herman, poniżej: Eliasz, Elizeusz, Joann (Jan Chrzciciel), Archanioł Michał. Po prawej: Bazyli Wielki, Charłam, Jozefat, poniżej: Archanioł Gabriel, Jan Ewangelista, Piotr i Paweł. Na bordiurze stoją Sergiej i Maria Magdalena. U dołu na środku Roman Pieśniarz, po jego prawej dwaj królowie, po lewej Andrzej, Epifaniusz i święta mniszka Paraskiewa.

 

wymiary 36x44cm

 

Cena4400zł

 

 

 

Nr 7

 

Święty Mikołaj . Koniec XIX wieku Rosja , tempera , deska. 


wym. 17x22cm

 

Cena 850zł

 

SPRZEDANE

Nr 8 / 240

 

Eleusa, Madonna Włodzimierska

Rosja  pocz. XX wieku

 

Wym. 14,5 x 18 cm

 

Cena 850zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 9

 

Madonna Skarbiaszcza przełom XIX / XX wiek

 

wym. 18 x 22,5 cm.

 

Cena 900 zł

SPRZEDANA

Nr 9 / 9K

 

 

Zaśnięcie Matki Boskiej , Św. Zosim I Sw. Sawacjusz, twórcy monasteru słowieckiego

wym. 30 x 35 cm temepra , podobrazie drewniane , lakier

 

Cena 1450 zł

 

 

Nr 10 / 1522

 

Chrystus Wsiedierżyciel , koszulka metalowa - Rosja pocz. XX wieku

 

wym. 22 cm x 17,5 cm

 

Cena 850 zł

 

SPRZEDANE

 

Nr 12 / 1525

 

 

Chrystus Wszechmocny - koszulka metalowa - Rosja pocz. XX wieku

 

wym. 11 cm x 13,5 cm

 

Cena 950 zł

Nr 11 / 1526

 

 

Św. Serafin z Sarowa XIX /XX wiek

złocone tło - Rosja

 

wym. 10 cm x 13,5 cm

 

Cena 1000 zł

Nr 13 / 229

 

św. Jerzy - deska IIpoł. XIXw.

wym. 27x22cm

Cena 890zł


SPRZEDANE

Nr 14 / 226

 

Zmartwychwstanie , tempera, deska  II poł. XIX wieku

 

wymiary 15 x 18 cm

 

cena 860 zł


SPRZEDANE

Nr 15

 

Madonna kazańska , srebro przełom XIX / XX wiek 

 
Wym. 18x14,5cm

 

Cena. 3000zł

Nr 16 / 87

 

madonna kazańska , srebro złocone ,  I połowa XIX wieku 

 

wym. 13x15cm

cena 3000 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 17

 Ikona  z przedstawieniem Chrystusa, deska , metalowa koszulka, początek XX wieku

 

wym. 15cm x 18 cm

 

Cena 860 cm

Nr 19 / 245

 

Św. Szymon łowiący ryby przełom XIX / XX wiek

 

wym. 17 x 22 cm

 

Cena 1000 zł

 

SPRZEDANE

Nr 20

 

Ikona trzypostaciowa , w środku archanioł Michał , obok św. Sergiej Radonezki i św. Anna

 

wym 14.5 c, x 18 cm

 

cena 650 zł

 

SPRZEDANA

Nr 21

 

Ikona Grupa świętych z Mandylionem, okład metalowy posrebrzany, podobrazie drewniane

 

wym. bez ramy 30 cm x 26 cm

 

cena 1400 zł

 

SPRZEDANE

 

 

 

Nr 22

 

Matka Boża "Nakuta" II poł. XIX wieku

 

wym 16 x 19 cm

 

Cena 880 zł


SPRZEDANE

Nr 23 / 251

 

Ikona Matki Bożej "Gorejący Krzew" II poł. XIX wieku

Uważa się , iż ta ikona chroni przed ogniem.

 

wym 26 x 31 cm

 

Cena 960 zł


SPRZEDANE

 

 

Nr 24 /1686

Archanioł Michał , deska,  tempera jajowa

koniec XIX wieku Rosja

 

wym 31 x 22 cm

 

Cena 1350 zł

 

 

Nr 25 / 222

 

  Śmierć Jana Chrzciciela , tempera , drewno. początek XX wieku

 

wym. 17x 22 cm

 

Cena 900 zł

 

SPRZEDANE

Nr 26 / 1687

 

Madonna Włodzimierska , deska , tempera jajowa. Rosja II poł . XIX wieku

 

wym.26cm x 21 cm

 

Cena 920 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 27 / 267

 

Matka Boska Poszukiwanie zagubionych - deska , koszulka metalowa.  Rosja przełom XIX /XX wiek

wym. 19,5 cm x 25 cm

 

Cena 1200 zł

 

 

Nr 28 / 230

 

Pokrow fragment , brak koszulki. początek XX wieku, deska, olej

 

wym. 20 x 27 cm

 

Cena 1000 zł

Nr 29

 

Ikona Pamiątka narodzin Matki Bożej przez św. św. Joachima i Annę.

Tempera , drewno . resztki złoceń. początek XX wieku

 

wym 15 x 18 cm

 

Cena 950 zł

 

Nr 30 / 249

 

Ikona czteropolowa , pole metalowe repusowane.

tematy ikony 1. Skarbiaszcza 2. Gorejący Krzew 3. Św. Pantelejmon 4 grupa św. (Anna) . Połowa XIX wieku

 

wym. 31 x 26 cm

 

Cena 1200 zł.


SPRZEDANE

 

Nr 31 / 1520

 

Ikona z przedstawieniem Św. Mikołaja patrona Rosji. deska , olej . koszulka metalowa

 początek XX wieku

 

wym . 26 x 31 cm

 

Cena 1450 zł

 

 

Nr 32

 

Ikona Zbawiciela w chwale "Spas w Siłach" zwany też Zbawicielem w Majestacie . Początek XX wieku deska

 

wym 22 x 29 cm

 

cena 1300 zł

 

SPRZEDANE

Nr 33 / 268

 

 

Ikona z patronami.

Madonna kazańska, Wniebowstapienie, Św. Mikołaj,  grupa świętych i św. Jerzy

 

wym . 17 cm x 22 cm

 

Cena 880 zł

 

 

Nr 34

 

Święty Mikołaj , tempera - deska. II połowa XIX wieku

 

wym . 18 x 22 cm.

 

Cena 790 zł

 

SPRZEDANE

Nr 35 / 209

 

Pokrow , deska . II połowa XIX wieku.

 

wym. 40x50cm

 

Cena 3330zł

Nr 36

 

Święty Jerzy walczy ze smokiem

 

II połowa XIX wieku

 

wym.42x54cm

 

Cena2400zł

 

SPRZEDANE

Nr 37 / 206

 

Pokrow (fragment) deska , olejna - początek XX wieku

 

wym.44x49cm

 

Cena3300zł

Nr 38

 

Prazdnik

Ikona z przedstawieniami 12 świąt: Narodzin Marii, Ofiarowania Marii w świątyni, Zwiastowaniem, Bożym Narodzeniem, Ofiarowaniem w świątyni, Chrztem Chrystusa, Wjazdem do Jerozolimy, Przemienieniem Pańskim, Zstąpieniem Ducha Świętego, Trójcą Starotestamentową (Gościnność Abrahama), Podwyższenia Krzyża, oraz w centralnym polu Zmartwychwstanie Chrystusa.

II poł. XIX wieku

 

wym.44x53cm

 

Cena2100

 

SPRZEDANE

Nr 39

 

Ikona czteropolowa

1. Madonna kazańska 

2.Święta Rodzina

3. św. Pntelejmon

4.św.Praskiewja

 

wym.30x35cm

 

cena 1500zł

SPRZEDANA

Nr 40 / 197

 

Jezus Chrystus , tempera deska

początek XX wieku

 

wym. 41x50cm

 

Cena 2100zł

 

 

Nr 41/ 1525

 

Ikona   Chrystus Wszechmocny, malowane na desce pocz XX wieku Rosja

okład metalowy 11x13,5cm

 

cena 950zł

 

 

Nr 42 /224

 

Madonna z Chrystusem , cztery sceny z ich życia , deska Rosja II poł XIX wieku

 

wym.15 x 18cm

 

 

cena 1000zł

 

 

Nr 43 / 242

 

Madonna z rodzicami Joachimem i Anną II połowa XIX wieku

 

wym 16 x 18,5cm

 

cena  860zł

 

 

Nr 44 / 208

 

Zmartwychwstanie

połowa XIX wieku

 

wym14x16,5cm

 

Cena 800zł

Nr 45

 

Grupa świętych XIX / XX wiek

 

wym. 36x41cm

 

cena 850zł

 

SPRZEDANE

Nr 46 / 247

 

Ikona z przedstawieniem trzech świętych: św. Joachim , św. Anna i Św. Ławrentij pocz XX wieku

 wymiary 13 x 18 cm

Cena 630 zł

 

 

Nr 47

 

Ikona z przedstawieniem Mikołaja Cudotwórcy.

deska , tempera Rosja pocz. XX wieku

wymiary 27 cm x 33 cm

 

Cena 1000 zł

 

 

Nr 48

 

Ikona metalowa

36 x 15 cm

 

Cena 600 zł

SPRZEDANA

Nr 48

 

Ikona z wyobrażeniem Św. Jerzego walczącego ze smokiem. deska , malowane temperą . połowa XIX wieku Rosja

wymiary 26 cm x 26cm

 

Cena 1450 zł

 SPRZEDANE

 

Nr 49

 

Krzyż prawosławny

 

wys. 21 cm

 

cena 300zł

 

SPRZEDANE

Nr 50

 

Ikona Prazdnik , podobrazie drewniane. Tempera jajowa.

Rosja II połowa XIX wieku

 

wymiary 42 cm x 34 cm

 

Cena 2400 zł

Nr 51 / 274

 

Czteropolowa ikona

1. Madonna kazańska

2. Św. Mikołaj

3. Św. Jerzy

4. Św. Dimitr

II połowa XIX wieku

wym. 30 x 35 cm

 

Cena 1300 zł


SPRZEDANE

Nr 52 / 201

 

Ikona priazdnik (woskresenje) która została przecięta . przełom XIX / XX wiek

 

wym 25 x 30 cm

 

Cena 1150 zł  

Nr 53 / 1542

 

Madonna Fiodorowska , deska resztki złoceń. Rosja druga połowa XIX wieku.

 

wym. 20 x 26 cm

 

Cena 1050 zł


SPRZEDANE


Nr 54 / 191

 

Ikona Matki Boskiej z dzieciątkiem w metalu.

początek XX wieku

 

wymiary z kiotem 20 x 22 cm

 

Cena 1380 zł

Nr 55 /1700

 

święty Mikołaj , deska tempera jajowa , II połowa XIX wieku Rosja

 

wym. 22 cm 26 cm

 

Cena 980 zł

 

SPRZEDANE

Nr 56

 

Chrystus , w koszulce srebrnej St. Petersburg pr 84 przełom XIX / XX wieku

 

wymiary z kiotem 35 x 39 cm

 

Cena 4050 zł

Nr 57

 

Matka Boska z Dzieciątkiem w koszulce srebrnej. pr 84 .

przełom XIX / XX wiek

 

wymiary z kiotem 26 x 29 cm

 

Cena 3000 zł

 

 

 

 

Nr 58

 

Piotr i Paweł , deska początek XX wieku

 

wym. 15 x 18 cm

 

cena 850 zł

 

SPRZEDANE

Nr 59 / 200

 

Trzy postacie , deska tempera. Pocz. XX wieku

 

wym. 15 x 18 cm

 

Cena 850 zł

 

 

nr 60

 

Ikona Skarbiaszcza , przełom XIX \ XX wieku

 

wym. 18 cm x 23 cm cm

 

cena 1300 zł

 

 

Nr 61

 

Praznik

Ikona z przedstawieniami 12 świąt: Narodzin Marii, Ofiarowania Marii w świątyni, Zwiastowaniem, Bożym Narodzeniem, Ofiarowaniem w świątyni, Chrztem Chrystusa, Wjazdem do Jerozolimy, Przemienieniem Pańskim, Zstąpieniem Ducha Świętego, Trójcą Starotestamentową (Gościnność Abrahama), Podwyższenia Krzyża, oraz w centralnym polu Zmartwychwstanie Chrystusa.

II poł XIX wieku Rosja

wym. 36 cm x 30 cm

 

Cena 1650 zł

 

SPRZEDANE

 

Nr 62

 

 

Ikona św. Szymon  I poł XX wieku

 

wym 18 x 23 cm

 

cena 750 zł

 

SPRZEDANA

Nr 63 / 1688

 

Grupa świętych , św. Wasyl, św. Jan Grigorij, Św. Prorok Ilia

 deska , , tempera jajowa . Rosja II poł XIX wieku

wym. 34x 42 cm

 

cena 4600 zł

 

 SPRZEDANE

Nr 64 / 238

Ikona Gorejący Krzew- II poł XIX wieku

 

wym. 17 x 22 cm

 

cena 590 zł


SPRZEDANE

Nr 65

 

ikona Matki Bożej "Karmiąca mlekiem" (Mlekopitatelnica)

 

deska , wymiary 15 x 18 cm

 

cena 1750 zł

 

SPRZEDANE

Nr 66

 

matka Boska  "Radość wszystkich strapionych" (wsiech skorbiaszczich radość)

pocz. XX wieku

 

wym. 18 x 24 cm

 

cena 780 zł

 

SPRZEDANA

Nr 67 / 267

 

Ikona z przedstawieniem trzech świętych św, Jurij

 

pocz XX wieku

wym 18 x 22 cm

 

cena750 zł


SPRZEDANE

Nr 68 / 235

 

Ikona Madonna wszystkich Radości "Skarbiaszcza" , deska tempera, Rosja II poł. XIX wieku

 

 

wym. 20 cm x 26cm

 

Cena 1400 zł

Nr 69 / 190

 

św. Charłampij (100% pewności co do świętego nie mam)

 

deska , tempera , pocz XX wieku

 

wym 16 x 22 cm

 

Cena 850 zł

 

SPRZEDANE

Nr 70 / 270

 

Ikona  (nieczytelny święty)  przełom XIX / XX wieku , złocona

deska

wym 23 x 25 cm

 

Cena 2100 zł

Nr 71 / 257

 

Ikona czteropolowa

1. Madonna Kazańska

2, Matka Boska na naukach

3. Św. Mikołaj

4. Św. Charłampij

II poł XIX wieku, Rosja, deska

 

wym. 34 x 44 cm

Cena 2200 zł

Nr 72

 

Ikona podróżna wykonana na porcelanie, ramka metalowa z zawieszką . Przedstawienie Jezusa Chrystusa

 

wymiary 7 cm x 9,3 cm

 

Cena 330 zł

 

 

Nr 73(18)

 

Ikona - Jezus Chrystus w metalowej koszulce. Pocz. XX wieku 

 

wymiary : 18/22 cm

cena : 650 zł

Nr 74 (37)

 

Św. Mikołaj . Koszulka metalowa .pocz. XX wieku

wymiary : 17/22 cm

cena : 450 zł

 

SPRZEDANE

Nr 75 (10)

 

Jezus Chrystus , koszulka metalowa .pocz XX wieku

 

wymiary : 18/23 cm

cena : 450 zł

SPRZEDANE

Nr 76 (35)

 

Pokrow. Rosja , II poł XIX wieku

 

wymiary: 27/ 31cm

cena :1200zł


 

 

 

 

Nr 77  (33)

 

Matka Boska. Tempera . Druga połowa XIX wieku .

Wymiary : 23/30 cm

cena : 750 zł

 

SPRZEDANE

Nr 78 ( 2)

 

Jezus Chrystus . Koszulka metalowa złocona . Początek XX W.

 

wymiary : 21/26 cm

 Cena :  950 zł

 

SPRZEDANE

Nr 79

 

patrz poniżej

 

 

SPRZEDANE

Nr 80 / 245

 

Madonna Trójręczna przełom XIX / XX wiek

Rosja

powyżej zdjęcie tej ikony przed konserwacją

 

wymiary : 24/31 cm

cena : 1520 zł

 

 SPRZEDANE

 

 

Nr 81 / 199

 

Ikona z przedstawieniem św. Jerzego

deska , tempera . Rosja przełom XIX /XX wieku

również po konserwacji jak powyżej

 

wymiary : 25/19 cm

cena : 1270 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 82(42)

 

Madonna Kazańska .II połowa XIX w.

 

wymiary : 30/36 cm

cena : 1600 zł

 

SPRZEDANE

Nr 83 (15)

 

Chrystus w metalowej koszulce. Pocz. XX wieku

wymiary : 26/31 cm

cena : 550 zł

SPRZEDANE

Nr 84 (38)

 

  Grupa swiętych z archaniołem .  Św. Maron , Św. Panteleimon, Św. Nikifor,  Św. Artemij, Św. Domna, Św. Rasli. Połowa XIX wieku.

 

wymiary : 27/ 31 cm

cena : 1350 zł

 

SPRZEDANE

Nr 85 (8)

 

Pięciopolowa ze skarbiaszczą.matka Boża, Św. Anna, Objawienie, Trójca święta  Koniec XIX wieku

 

wymiary : 27/31 cm

cena : 1150 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 86 (7)

 

Matka Boska z Dzieciątkiem Trójręczna. II połowa XIX wieku

 

wymiary : 29/36 cm

cena : 850 zł


SPRZEDANE

Nr 87

 

Ikona z czterema postaciami (patronacka) 

między innymi Św. Jan i Św. Dominika.

deska , złocona, tempera II poł. XIX wieku

 

wymiary 24cm x 28 cm

 

Cena 1840 zł

 

 

nr 88 (14)

 

mało znany motyw. koszulka metalowa. II poł. XIX wieku

wymiary : 26/31 cm

cena:  950 zł

 SPRZEDANE

 

Nr 89

 

Priazdnik

drewno tempera jajowa II poł XIX wieku

29 cm x 33 cm

 

Cena 1950 zł


SPRZEDANE

Nr 90 / 207

 

Ikonostas metal w drewnie , resztki emalii
II poł XIX wieku

 

wym. 22 cm x 27 cm

 

Cena 1700 zł

Nr 91 / 91

 

Ikona Matki Bożej Nieoczekiwana Radość , z historią nawróconego złoczyńcy.

 

pocz XX wieku

 

wym. 29 x 33 cm

Cena 1250 zł


SPRZEDANE

Nr 92 / 211

 

Antypa biskup Pergamonu , deska , malowane bezpośrednio na niej.

pocz XX wieku

wym 24 cm x 30 cm

 

Cena 1850 zł

Nr 93 / 196

 

Ikona współczesna , metalowa koszulka  Matka Boska Tichwińska

 

wym 27 cm x 30 cm

 

Cena 800 zł

Nr 94

 

Czteropolowa

1. Madonna Kazańska

2. Narodziny Chrystusa

3. Sw. Pantelejmon

4. Św. Praskowia

 

deska  II poł. XIX wieku

wym. 30 cm x 33 cm

 

Cena 1500 zł

SPRZEDANA

Nr 95

 

Ikona Madonna udzielająca błogosławieństwa Siergiejowi Radoneskiemu ( z Radoneża)  srebro 84 syg. Radczew - Rosja przełom XIX /XX wiek

 

wym . 26 cm x 30 cm

Cena 4500 zł

 

 SPRZEDANE

Nr 96 / 203

 

Ikona Prazdnik - drewno tempera , Rosja przełom XIX/ XX wiek

 

wym  24 cm x 30 cm

 

Cena 1750 zł

SPRZEDANE

 

Nr 97

 

Ikona Madonna Skarbiaszcza - Rosja II poł XIX wieku

 

wym 24 cm x 30 cm

 

Cena 1200 zł

 

SPRZEDANE

Nr 98

 

Ikona Madonna Gorejący Krzew , drewno , Rosja II poł. XIX wieku

 

wym. 26 cm 31 cm

 

Cena 1100 zł

Nr 99

 

Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej "Umilenie"

początek XX wieku Rosja - koszulka metalowa

14 x 18 cm

 

Cena 550 zł

 

SPRZEDANE

 

Nr 100 / 1506

 

Chrystus Pantokrator - deska , tempera jajowa

Rosja , pocz XX wieku

 

wym 26 x 30 cm

 

Cena 1000 zł


SPRZEDANE

Nr 101 / 1507

 

Ikona Matki Boskiej Radośc Wszystkich Strapionych -"Skarbiaszcza"


Rosja koniec XIX wieku

wym 17 x 22 cm

 

Cena 850 zł

Nr 101 / 1508

 

Ikona Radośc Wszystkich Strapionych "Skarbiaszcza" deska

Rosja  , II połowa XIX wieku

 

wym 17 x 22 cm

 

Cena 950zł

 

SPRZEDANE

Nr 102 / 228

 

Ikona  Rosja

Św. Aleksander. św Mikołaj i Św. Wasylij  koniec XIX wieku

 

25 x 31 cm

 

Cena 980 zł SPRZEDANE

 Nr 103 / 12K

 

Zmartwychwstanie , II poł XIX wieku Rosja

deska , tempera jajowa

 

26x 35 cm

 

Cena 1350 zł

 Nr 104 / 269

 

Ikona Chrystus tronujący początek XX wieku - Rosja

 

wym 21 x 26 cm

 

Cena 1260 zł

 Nr 105 / 262

 

Zmartwychwstanie pocz XX wieku koszulka srebrna syg 84 - Rosja

 

wym. 17x23 cm

 

Cena 2100 zł

 Nr 106 / 261

 

Ikona , Pokrow , srebro syg. 84

 

wym . 17x23cm

 

Cena 2760 zł

 Nr 107 / 188

 

Ikona wielopostaciowa , tempera deska , Rosja XIX wiek

 

wym. 26x21cm

Cena 1100 zł

 

SPRZEDANA

 Nr 108 / 1505

 

Skarbiaszcza , deska pocz XX wieku Rosja

 

wym 18x22 cm

 

Cena 600 zł

 Nr 109 / 264

Ikona "Umilenie" deska , początek XX wieku

 

wym 18x 21 cm

 

Cena 920 zł

 

SPRZEDANE

 Nr 110 / 164

Prazdnik

Ikona z przedstawieniami 12 świąt: Narodzin Marii, Ofiarowania Marii w świątyni, Zwiastowaniem, Bożym Narodzeniem, Ofiarowaniem w świątyni, Chrztem Chrystusa, Wjazdem do Jerozolimy, Przemienieniem Pańskim, Zstąpieniem Ducha Świętego, Trójcą Starotestamentową (Gościnność Abrahama), Podwyższenia Krzyża, oraz w centralnym polu Zmartwychwstanie Chrystusa.

 

wym. 26x 30 cm

 

Cena 1380 zł

 Nr 111 / 185

 

Ikona Skarbiaszcza

tempera , przełom XIX /XX wiek

wym. 21x 26 cm

 

Cena 1400 zł


SPRZEDANE

Nr 112 / 1538

 

Św. Mitrofaniusz - Rosja Irkuck , 1838 rok w kiocie . Koszulka srebrna

 

 

wym. 14 x 17 cm 

Cena 4140 zł


SPRZEDANE

Nr 113 / 1521

 

Czteropolowa ikona  z przedstawieniami 

Zmartwychwstania, Sw. Mikołaja , Św. Jerzego i Gorejący Krzew. Rosja przełom XIX / XX wiek

 

wym. 27 cm x 31 cm

 

cena 1200 zł

 

 

Nr 114 / 1507

 

Madonna Skarbiaszcza II poł XIX wieku , deska , tempera

 

wym. 17 cm x 22 cm

 

Cena 850 zł

Nr 115 / 1531

 

Przedstawienie Św. Mikołaja

deska II poł. XIX wieku

 

wym. 29 cm x 35 cm

 

Cena 1840 zł

 

SPRZEDANE

Nr 116 / 1501

 

Czteropolowa ikona z wyobrażeniami

Madonna kazańska

Mikołaj Cudotwórca

Św, Jerzy

Św. Mikołaj - męczennik

przełom XIX / XX wiek

 

wym. 28 cm x 19 cm

 

Cena 800 zł


SPRZEDANE

Nr 117 / 252

 

Madonna , deska , kowczega , tempera jajowa I poł . XIX wieku

 

wym. 17 cm x 22 cm

 

Cena 580 zł


SPRZEDANE

Nr 118 / 1541

 

Prazdnik ( ikona świąteczna ) . pocz XX wieku Rosja, deska

 

wym. 24 cm x 30 cm

 

Cena 1100 zł

SPRZEDANE

118 / 1539

 

Radość Wszystkich Strapionych

Skarbiaszcza - pocz XX wieku - deska

 

wym. 26 cm x 31 cm

 

Cena 2000 zł

 

SPRZEDANA

Nr 119 / 1540

 

Jan Chrzciciel

tempera deska pocz. XX wieku

 

wym. 25 cm x 31 cm

 

Cena 2000 zł


SPRZEDANE

 


nr 120 / 1543

ikona św. Pantalejmon

koniec XIX wieku Rosja

wymiary 54 cm x 44 cm

Cena 7800 zł

Nr 121 / 1544

 

Jan Chrzciciel - Anioł Pustyni

II poł XIX wieku Rosja.

deska , tempera

23 x 29 cm

 

Cena 2100 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 122 / 251


Ikona z przedstawieniem Jana Chrzciela, jako Anioł Pustyni. tempera deska .

środek XIX wieku

26 cm x 30 cm


Cena 1800 zł

Nr 123

 

Ikona z przedstawieniem Jezusa Wszechmogącego , deska z silnie zaznaczoną kowczegą . I poł XIX wieku .

 

 

wym. 27 cm x 34 cm

Cena 2400 zł

 

 SPRZEDANE

 

 

Nr 124

 

Ikona Madonny Włodzimierskiej , podobrazie drewniane.

 

ikona współczesna

wym. 23 cm x 18 cm

Cena 380

 

SPRZEDANA

Nr 125 / 1570

 

Ikona z przedstawieniem Jezusa Pantokratora

Wszechmocnego okład metalowy

deska , tempera

Rosja pocz. XX wieku

 

wym. 18cm x 14 cm

 

Cena 660 zł

Nr 126

 

Praznik (ikona świąteczna ) z przedstawieniem najważniejszych świąt

Rosja pocz. XX wieku

deska

wym. 31 cm x 27 cm

 

Cena 1400 zł

 

SPRZEDANE

Nr 127 /255

 

Święta Barbara podkład deska , farba olejna 

początek XX wieku Rosja

 

wym. 26 cm 32 cm

 

Cena 1950 zł

 

SPRZEDANE

 

 

Nr 128 / 1529

 

Ikona z przedstawieniem Madonny Tychwińskiej

przełom XIX / XX wieku Rosja , deska, tempera

 

wym. 26 cm x 31 cm

 

Cena 1350 zł

SPRZEDANE

Nr 129 / 1604

 

Ikona kalendarz , miesiąc sierpień

koniec XIX wieku Rosja

deska , tempera jajowa

wym. 34 cm x 27 cm

 

Cena 3150 zł

SPRZEDANE

 

 

Nr 130 / 1602

 

św. Mikołaj deska, tempera. koszulka metalowa

pocz. XX wieku restaurowana

 

wy,. 18 / 22 cm

 

Cena 920 zł

Nr 131 / 976

 

Czteropolowa ikona z przedstawieniem Madonn z dzieciątkiem.

 

tempera jajowa  poł. XIX wieku

 

wym. 25 cm / 33 cm

 

Cena 1950 zł

 

SPRZEDANE

Nr 132 / 1613

 

Ikona Skarbiaszcza - podobrazie drewniane , tempera jajowa

koniec XIX wieku Rosja

 

wym. 41 cm x 32 cm

 

Cena 3600 zł

 

SPRZEDANE

Nr 133 / 239

 

Ikona z przedstawieniem Św. Jerzego . deska tempera jajowa. Rosja przełom XIX / XX wiek

 

wym. 22 cm x 18 cm

 

Cena 1300 zł

 

SPRZEDANE

Nr 134

 

Pokrow ( czyli ochrona ) ikona na desce , z metalową koszulką , pocz XX wieku Rosja

 

wym. 27 cm 31 cm

 

Cena 1100 zł

 

SPRZEDANE

Nr 135

 

Ikona przedstawieniem Mikołaja Cudotwórcy , tempera, podobrazie drewniane. okład metalowy.

Rosja pocz. XX wieku

 

wym. 17 cm x 22 cm

 

Cena 660 zł

 

Nr 136 / 199

 

Ikona Matki Bożej "Poszukiwanie zagubionych"

deska , tempera jajowa II poł XIX wieku

 

19 cm x 25 cm

Cena 1270 zł

 

SPRZEDANE

Nr 137 / 1548

 

Chrystus - deska tempera przełom XIX / XX wiek

 

wym 18 cm x 22 cm

 

Cena 800 zł

Nr 138 / 1549

 

Ikona z przedstawieniem zaśnięcia matki Bożej

Metalowa koszulka . II poł XIX wieku Rosja

podobrazie drewniane

 

wym 22 cm 30 cm

Cena 1050zł

Nr 139 / 1550

 

Ikona z przedstawieniem Św. Jerzego

II poł XIX wieku , deska tempera

 

wym. 27 cm x 33 cm

 

Cena 1550 zł

 

SPRZEDANE

Nr 140 / 1551

 

Madonna Kazańska przełom XIX /XX wiek Rosja

tempera deska , obramowanie metal.

 

wym. 22 cm x 27 cm

Cena 1400 zł

 SPRZEDANE

 

Nr 141 \ 1701

 

Madonna Trójręczna , kowczega , podobrazie drewniane , Rosja II połowa XIX wieku

 

wym. 26 cm x 31

 

Cena 1300 zł

 

SPRZEDANA

 

 

Nr 142 / 1553

 

Jan Wojownik , święty - deska, olejna .

pocz. XX wieku  Rosja

 

wym. 18 cm x 24 cm

 

Cena 350 zł

 

SPRZEDANE

Nr 143

 

Pokrow

Dzień Opieki Najświętszej Bogarodzicy lub Wstawiennictwa Bogurodzicy i Zawsze Dziewicy Maryi obchodzone w Kościołach Prawosławnych jak i kościołach katolickich obrządku wschodniego, poświęcone opiece Bożej nad ludźmi za wstawiennictwem Maryi. deska tempera jajowa, Rosja II poł XIX wieku

wym. 53 cm x 45 cm

 

Cena 14000 zł

Nr 144

 

Ikona wielopostaciowa . U góry Trójca Święta.

Archanioł Gabriel, męczennica Zinaida.

 

Deska , tempera II poł XIX wieku Rosja

wym. 31 cm x 28 cm

 

Cena 2100 zł

 

SPRZEADNE

Nr 145

 

Św. Mikołaj w ręcznie robionej koszulce.

metal posrebrzany przełom XIX / XX wiek Rosja

wymiary wraz z kiotem 44 cm x 39 cm

 

Cena 2400 zł

Nr 146

 

Prazdnik , przedstawienie świąt chrześcijańskich

ikona , podobrazie drewniane , połowa XIX wieku

tempera jajowa

 

wymiary 38cm x 50 cm

 

Cena 5100 zł

Nr 147 / 1683

 

Jezus Chrystus Rosja pocz. XX wieku

drewno, tempera jajowa , resztki złoceń.

wym. 180 cm x 22 cm

 

cena 850 zł

 

SPRZEDANE

Nr 148 / 1685

 

Madonna Włodzimierska , podobrazie drewniane, okład metalowy pocz XX wieku Rosja

 

wym. 18 cm x 22 cm

 

cena 780 zł

 

SPRZEDANE

Nr 149 / 1689

 

Św. Barbara drewno, tempera jajowa

pocz. XX wieku Rosja

 

wym. 35cm x 28 cm

 

Cena 1100 zł

 

SPRZEDANE

Nr 150/1691

 

Ikona  z przestawieniem św. Mikołaja

tempera jajowa Rosja , deska koniec XIX wieku

 

wym. 32 cm x 40 cm

 

Cena 1650 zł

 

SPRZEDANE

Nr 151 / 1692

 

Ikona Praznik z najważniejszymi świętami. 

podobrazie drewniane , tempera , Rosja II poł XIX wieku

 

wym. 52 cm x 42 cm

 

Cena 12000 zł

Nr 152 / 1693

 

Trzech świętych - podobrazie drewniane

Ukraina przełom XIX / XX wiek

 

wym 25 cm x 30 cm

 

Cena 1270 zł

SPRZEDANE

 

 

Nr 153

 

Ikona z wyobrażeniem Zaśnięcia Matki Bożej , podobrazie drewniane , kowczeg, pole malowane.  Ikona zapewne pochodzi z przy cerkiewnej manufaktury z początku XX wieku.

 

wym. 39 cm x 28,5 cm

Cena  550 zł 

Nr 154

 

Ikona Madonna Skarbiaszcza , deska , tempera . połowa XIX wieku Rosja

 

wymiary 26cm x 31 cm

 Cena 950 zł

Nr 155 / 1689

 

Ikona z przedstawieniem Matki Boskiej Kazańskiej . Drewno, metalowy okład (mosiądz) II poł XIX wieku Rosja

 

wymiary 30cm x 36 cm

 

Cena 1100 zł

Nr 156

 

Ikona pięciopolowa - Ścięcie Jana Chrzciciela , Zmartwychwstanie, Madonna Skarbiaszcza, Madonna Kazańska, Chrystus Wszechmocny

Rosja II poł XIX wieku . podobrazie drewniane .

wymiary 31 cm 36 cm

Cena 3200 zł

Nr 157

 

Tryptyk , olejna , deska . przełom XIX / XX wieku Rosja 

wymiary po rozłożeniu

30cm x 18 cm

 

Cena 950 zł

Nr 158

 

Madonna Włodzimierska , okład mosiądz, deska. Rosja pocz XX wieku

 

wymiary 15 cm x 18 cm

 

Cena 865 zł

 

SPRZEDANE

Nr 159

 

Chrystus Pantokrator , metalowy okład , deska. początek XX wieku Rosja

 

wymiary 11,5 cm x 13 cm

 

Cena 460 zł

Nr 160

 

Madonna Iwerska , podobrazie drewniane

pocz XX wieku Rosja . Koszulka metal .

wymiary 18 cm 23 cm

 

Cena 630 zł

Nr 161

 

Ikona z przedstawieniem Madonny Trójręcznej

deska, tempera jajowa , okład metalowy , połowa XIX wieku

 

wymiary 25 cm 32cm

 

Cena 1500 zł

SPRZEDANE

Nr 162

 

Ikona Jezus Chrystus Wszechmogącego , przełom XIX / XX wiek Rosja

 

wymiary 27 cm 36 cm

 

Cena 1500 zł

 

SPRZEDANE

Nr 163

 

Ikona z przedstawieniem Św. Mikołaja Cudotwórcy II poł. XIX wieku , deska , tempera

 

wymiary 23 cm x 27 cm

 

Cena 880 zł

 

SPRZEDANE

Nr 164

Ikona z koszulką metalową, na podobraziu drewnianym z wyobrażeniem Matki Boskiej Włodzimierskiej. pocz. XX wieku Rosja

 

wymiary 18 cm x 23 cm

 

Cena 780 zł

 

SPRZEDANE

Nr 165

 

Ikona Św. Mikołaj , deska , koszulka metalowa , malowany temperą. pocz. XX wieku .

wymiary 18 cm x 22 cm

 

Cena 720 zł

Nr 166

 

Ikona z przedstawieniem Matki Bożej "Gorejący Krzew" deska , pocz. XX wieku

wymiary 25 cm x 33 cm

 

Cena 700 zł

Nr 167 

 

Ikona z przedstawieniem Matki Boskiej Orantki 

podobrazie drewniane, tempera jajowa , kowczeg . Rosja II połowa XIX wieku 

 

wymiary 35,5 cm x 30 cm

 

Cena 2200 zł 

SPRZEDANE

Nr 168 

 

Ikona Matka Boska Kazańska , Rosja przełom XIX / XX wiek tempera jajowa , podobrazie drewniane 

 

wymiary 27 cm x 22 cm 

 

Cena 1150 zł 

 

SPRZEDANE